Arbejdskraftundersøgelsen

FAQ

Hvorfor kan vi ikke bare tage en anden i stedet for?
Hvorfor interviewer vi flere gange?
Adressehemmelighed
Metode og stikprøve
Mere information
Danmarks Statistik